παράδειγμα σφραγίδας Χρυσού αντικειμένου

παράδειγμα για Ασημένιο αντικείμενο